Módszertan

A KIFÜ aktív szerepet vállal a hazai program- és projektmenedzsment-kultúra és -szemlélet kialakításában.

A KIFÜ az infokommunikációs projektek megvalósítása során szerzett évtizedes tapasztalatának köszönhetően kimagasló szakmai tudással, a sikeres programok és projektek megvalósításához szükséges egyedülálló módszertannal rendelkezik. Ügynökségünk kiemelt feladatának tekinti a közigazgatásban a program- és projektmenedzsment-kultúra, szemlélet és módszer meghonosítását.

A KIFÜ példaértékű, innovatív módszertani anyagai több esetben a hivatalos, központi, az Irányító Hatóságok bevezetett eljárásrendek kialakításához is hozzájárultak.

Az ügynökség kidolgozott egy a közigazgatásban egyedülállónak számító projektmenedzsment módszertant, amely azóta is meghatározó szerepet tölt be a sikeres közigazgatási projektek tervezésében és megvalósításában.

Az általános módszertanok mellett megtalálhatóak köztük a projektvezetést támogató gyakorlati segédanyagok, sablonok és mintadokumentumok, szerződésminták, oktatási, tesztelési, rendszerbevezetési feladatok leírása, minőségbiztosítási eljárásrend, közbeszerzésekhez, elszámoláshoz, belső ellenőrzéshez kapcsolódó útmutatók, és IT-biztonsági követelmények is.