Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) földmegfigyelési adatinfrastruktúra és szolgáltatások kialakítása

Projekt azonosító száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050
KIFÜ szerepe a projektben: Konzorciumvezető
Kedvezményezett neve: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ), Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ), Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft., Külgazdasági és Külügyminisztérium
Támogatás összege: 7.350.000.000 Ft, a támogatás mértéke 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. december 31.


A projekt fő célja egy olyan átfogó központi kormányzati képesség kialakítása, amely a közigazgatást, a szakigazgatási rendszereket, a privát szférát, a teljes magyar társadalmat releváns, részletes, könnyen hozzáférhető és naprakész földmegfigyelési adatokkal látja el. A fő cél elérésével olyan földmegfigyelési információs rendszer valósul meg, amely egységesen és integráltan, értéknövelt információs szolgáltatásként működik, központi infrastruktúrán üzemel és e-ügyintézési keretek között nyújt szabadon elérhető és kereskedelmi földmegfigyelési adatokra épülő szolgáltatásokat a közigazgatás kiemelt szakmai háttérintézményei, a gazdaság és a társadalom számára az adatszolgáltatási igényeknek megfelelően. Ennek elérése érdekében megteremti a fő céltól elválaszthatatlan alapként szükséges jogszabályi hátteret, a szabványosítási és folyamatszabályzási feladatok végrehajtásával. A fő célok mellett 13 további alcélt fogalmaztunk meg:

 1. Közigazgatási földmegfigyelési szolgáltatások kifejlesztése
 2. eFöld felület létrehozása a Copernicus program vizuális adataiból
 3. Földmegfigyelési Adatközpont létrehozása
 4. Földmegfigyelési Operatív Központ kialakítása
 5. Országos Operatív Monitoring Rendszer kifejlesztése
 6. Műholdas adatok beszerzésének hatékonyságát növelő folyamat- és szolgáltatásfejlesztés
 7. Állami tulajdonban lévő vállalatok számára speciális földmegfigyelési tartalomszolgáltatások biztosítása
 8. Hazai KKV számára űrtávérzékelési adatfeldolgozói környezetet kifejlesztése
 9. Privát gazdasági szféra és a társadalom számára változáskövetési szolgáltatások kifejlesztése
 10. Informatikai alkalmazás- és szolgáltatásfejlesztési környezet.
 11. Szabványos kapcsolódási pontok, interface-ek kifejlesztése a FIR-hez
 12. Magyarország Copernicus adatelérésének biztosítása
 13. Jogharmonizáció biztosítása