Információs Társadalom fejlesztési projektek

Magyarország versenyképességének egyik alapfeltétele a digitalizáció. Az Európai Unión belüli, illetve világméretű versenyben Magyarország akkor lehet eredményes, ha az ágazat további lendületes fejlődését akadályozó tényezőket - hazai, piaci és uniós források összehangolt, stratégiailag megalapozott felhasználásával - átgondoltan és következetesen lebontja, kiaknázva a szektorban rejlő hatalmas közvetlen és közvetett potenciált.

Az információs társadalom fejlesztési projektek célja a globálisan végbe menő sajátos változásokat tükrözi, melynek középpontjában az információáramlás és információcsere, új digitális média kiterjedt használata áll. A globális információs kor első lépcsője az információs társadalom, második lépcsője a tudástársadalom. Az információs társadalom alapvetően technológiai feltételeit teremti meg a hálózati társadalomnak, míg a tudástársadalom már a tartalomszolgáltatásra koncentrál.