„Digitális Fogyasztóvédelem” (DF) – a fogyasztóvédelmi feladatok elektronizálása 

Projekt azonosító száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00031 
Kedvezményezett neve: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség; Innovációs és Technloógiai Minisztérium; Somogy Megyei Kormányhivatal; Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
KIFÜ szerepe a projektben: Konzorciumvezető
Támogatás összege: 1,688 milliárd forint
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. június 30.


Összhangban az Európa 2020 Stratégia, a Nemzeti Reformprogram, a Partnerségi Megállapodás, valamint a Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Stratégia célkitűzéseivel, Magyarország kiemelt célja a közigazgatás és a közszolgáltatások hatékonyságának fejlesztése, egy ügyfélközpontú, szolgáltató szemléletű állam kialakítása és működtetése.

A fogyasztóvédelem terén a fogyasztói panaszok kezelése, részben a fogyasztók és a vállalkozások jogviszonyban, illetve a hatósági ügyintézés hosszú átfutási ideje miatt, részben pedig a fogyasztói jogok nem megfelelő ismerete, illetve a fogyasztóvédelmi szabályok betartásának hiányosságai okán jelentős humánerőforrás- és időráfordítást jelent az állampolgárok és vállalkozások számára. Az adminisztratív terheket tovább növeli a fogyasztóvédelmi szakterület elektronizáltságának alacsony szintje, amely mind a fogyasztóvédelmi hatósági (eljárások, helyszíni ellenőrzések, termékvizsgálatok) és nem hatósági (fogyasztói megkeresések kezelése, tájékoztatás) folyamatok, mind pedig az elektronikus ügyintézés lehetőségeinek terén jelentkezik.

Ebből eredően jelen projekt céljai:
1) Az ügyintézés hatékonyságának növelése az adminisztratív terhek mérséklésével

2) A fogyasztóvédelmi hatósági eljárások eredményességének növelése

  • A tényalapú döntéshozatalt és tervezést támogató rendszer fejlesztése (integrált adatbázis)
  • Az ellenőrzések eredményességének javítása (szabályozási eszközökkel, a jogérvényesítés folyamatának hatékonyabbá tételével)
  • Az online kereskedelem szabályozási és ellenőrzési rendszerének fejlesztése

3) A fogyasztói és vállalkozói tudatosság növelése

A projekt céljai három munkacsomag keretében valósulnak meg:

1) Fogyasztóvédelmi folyamatok optimalizálása és szabályozása
2) A fogyasztóvédelmi szakrendszer és elektronikus tájékoztatás fejlesztése
3) Fogyasztóvédelmi kompetenciafejlesztés és szemléletformálás