HBONE/HBONE+

A KIFÜ gerinchálózata a HBONE, amely a hazai akadémiai közösség számítógéphálózata. A HBONE szolgálja ki a hazia felsőoktatást, közoktatást, kutatás-fejlesztést, könyvtárakat és közgyűjteményeket, valamint számos egyéb közintézményt is. A HBONE különcélú, nagykapacitású és megbízható (távközlő) hálózata biztosítja az alapot a többi szolgáltatás számára.

A HBONE gerinc a csomópontokból (PoP) -melyek alapvetően akadémiai intézményben helyezkednek el - és a csomópontok közötti redundáns és nagysebességű összeköttetésekből áll. A KIFÜ a PoP-okban nagyteljesítményű kommunikációs berendezéseket (DWDM, router, switch) szervereket és egyéb, az IKT szolgáltatások üzemeltetéséhez szükséges berendezéseket üzemeltet, klimatizált és szünetmentes betáplálással ellátott környezetben.

A HBONE jelenlegi generációja (HBONE+)

Az új generációs HBONE (más néven (HBONE+) - amely a 2010-es év végére készült el - jelentős technológiai előrelépést jelentett. Ez már nem egy IP hálózat, hanem ún. hibrid infrastruktúra, mely az IP rétegen kívül a DWDM technológiát is egyben alkalmazza. Az összeköttetések bérelt optikai szál (dark fibre, DF) kapcsolatokon alapulnak, melyen a DWDM régeteg a KIFÜ valósítja meg, saját üzemeltetésű Nokia 1830 PSS DWDM eszközeivel. Ez nagyfokú rugalmasságot és igény szerinti bővíthetőségt jelent.

Segítségével megvalósulnak mindazok a fejlett hibrid hálózati szolgáltatások, amelyek Európa felsőoktatási és kutatói hálózatait jellemzik és amelyeket a GEANT is támogat. Az új hibrid hálózat DWDM csatornái akár 200 Gbps adatsebességgel képesek működni (a jelenleg jellemző sebességek a 10, 40 és 100 Gbps) és természetesen összeköttetésként sok csatorna használható. Az új generációs HBONE és DWDM tchnológiát - eltérően a hagyományos távközlési megoldásoktól - nem csupán a gerinchálózatban alkalmazza, hanem egészen a nagy végfelhasználókig viszi és ezzel egészen új szolgáltatások alapján teremti meg. Természetesen a DWDM réteg fölött működő rugalmas Ethernet alapú IP/MPLS réteget is a KIFÜ fejleszti és működteti a Cisco ASR9000 és a Cisco Nexus 7700 családba tartozó routerek segítségével.

Hibrid Hálózat

A hibrid hálózat lehetőségeit az alábbi ábra szemlélteti:

A HBONE előző generációja

A 2010-ben lecserélt HBONE fő vidéki és budapesti vonalai, valamint nemzetközi kapcsolatai 10Gbps sávszélességűek voltak. A HBONE többi összeköttetése jellemzően 1Gbps sávszélességűek, illetve néhány esetben kisebb sebességűek voltak a hálózati gerincben. A gerinc vonalak döntő részben távközlési szolgáltatóktól bérelt sötétszál, vagy bérlet kapacitású összeköttetések voltak, kis hányaduk pedig az akadémiai közösség intézményeinek saját tulajdonában lévő infrastruktúrán (optikai szálak, mikrohullámú berendezések) megvalósított összeköttetések voltak. A szolgáltatatók a bérelt kapacitásokat gyakran DWDM technológiával valósították meg A DWDM technológiát 2001-ben a hazai szolgáltatók első alkalommal a HBONE igényeinek kiszolgálására alkalmaztak Magyarországon.